Spiek: Van concept tot gerealiseerd product

Micro-learning voor leerkrachten

Spiek! is een micro-learning app voor basisschool leerkrachten, en is ontwikkeld door Uitgeverij Zwijsen. Spiek is een innovatieve oplossing voor leerkrachten om bij- en nascholing te volgen wanneer het hun uit komt. Door korte modules digitaal te volgen kunnen ze continu bijblijven zonder een dure trainingsdag te volgen en vervanging te zoeken voor hun klas.

Om Spiek te realiseren hebben we drie fases doorlopen: Ontdekken, Bewijzen en Bouwen.

Disclaimer: dit project is uitgevoerd door een team getalenteerde zelfstandigen in opdracht van Uitgeverij Zwijsen.

3000
Gebruikers
0
Modules

Ontdekken: 1-op-1 interviews, Design sprint en Concept

Om te onderzoeken hoe Uitgeverij Zwijsen basisschool leerkrachten op een innovatieve wijze kon ondersteunen met bij- en nascholing, heeft het team interviews met leerkrachten gedaan. Ze wilden er achter komen waar leerkrachten nu tegenaan lopen.

Uit de interviews bleek dat leerkrachten moeite hebben met tijd maken voor bij- en nascholing, omdat ze dan geen les kunnen geven en het moeilijk is om een vervanger te vinden. Gezien het grote leerkrachten te kort voelen ze zicht bezwaard om  extra werk bij hun collega’s neer te leggen. 

Het werd dus snel duidelijk dat de oplossing iets moest zijn wat paste in het drukke leven van een leerkracht. Het idee van een micro-learning app was geboren. 

Om dit idee te valideren heeft het team een design sprint gehouden. Dit betekent dat ze binnen een week een klikmodel hebben gemaakt en deze hebben getest bij een aantal leerkrachten. Deze leerkrachten reageerden enthousiast op het klikmodel. Zo wisten ze dat het idee van een micro-learning app conceptuele verder moesten uitwerken. 

Aan de hand van de interviews en een design sprint hebben ze het volgende concept ontwikkeld:

Spiek! wordt het nieuwe bij- en nascholingsplatform voor leerkrachten in het basisonderwijs. Het bestaat uit allerlei korte modules met lesideeën, inspiraties en trainingen. Alle modules duren maximaal 12 minuten.

Bewijzen: Prototype, User testing en Enquête

Nadat het team het concept hadden gepresenteerd aan de directie van Zwijsen, hadden ze groenlicht om verder te gaan naar de volgende fase: het prototype maken. Ze hebben dit gemaakt in WordPress. 

Vervolgens hebben ze dit prototype getest bij een aantal leerkrachten. Ze vroegen de leerkrachten bepaalde handelingen uit te voeren en analyseerden hoe ze daar op reageerden. Het team wilde vragen beantwoordden zoals: Kunnen ze makkelijk vinden wat ze zoeken? Is het duidelijk wat Spiek is? Is het duidelijk wat ze van Spiek kunnen verwachten? Wat vinden ze van de modules? Vinden ze de content interessant? Vinden ze de content betrouwbaar?

Met deze feedback hebben ze het prototype geoptimaliseerd en nog meer modules ontwikkeld. Vervolgens hebben ze de nieuwe prototype getest bij een groep van 200 leerkrachten. De leerkrachten mochten het een week testen. Aan het eind van de week is er een enquête verstuurd. De reacties waren overweldigd positief. Het team had nu genoeg bewijs om het product “echt” te ontwikkelen.  

Bouwen: Development (Content & Techniek)

Aan de hand van de feedback uit de enquête hebben de UX-designer en Visual-designer samen een definitief ontwerp opgeleverd. Dit is vervolgens ontwikkeld op bases van open source leersoftware. 

Tegelijkertijd is er een contentteam opgesteld bestaande uit auteurs, redacteuren en experts. Dit team heeft in eerste instantie ongeveer 100 modules opgeleverd. 

Livegang: Van Pilot naar 5000 gebruikers

Toen de belangrijkste elementen van het product ontwikkeld waren door de programmeurs en er meer dan 100 modules af waren, is Spiek gelanceerd.

Vervolgens is er een jaar lang nog meer content en zijn er nog meer features aan Spiek toegevoegd. Er is ook een marketing en sales team opgezet. Spiek is toen, in een jaar tijd, van 0 naar 5000 gebruikers gegroeid. 

Spiek had inmiddels de interesse van andere partijen in de markt gewekt. Spiek is vervolgens met een van deze partijen een succesvol partnerschap aangegaan. Spiek valt nu onder hun vleugels. 

"Als je ergens mee zit, bijvoorbeeld bepaald gedrag in de klas, kun je [in Spiek!] snel een module volgen. Het zijn fijne, korte modules met een samenvatting van belangrijke punten."